Torrsättning 2023

  • 6 sep 2023

Detta meddelande berör de som skall torrsätta med Norppavagnen och övriga som använder sjösättningsrampen
Vi har nu fastställt höstens torrsättningsdagar och bokning av torrsättningsdag skall göras via mail: info@hsss.se

Ange namn, medlemsnummer, varvsplats samt Norppa medlemsnummer (om ni är medfinansiär).

Anmälan senast 13 september
Upptagning: Lördag 23 sept kl 08:00- 13:00, max 15 båtar
Upptagning: Söndag 24 sept kl 08.oo-13.00, max 15 båtar
Upptagning: Måndag 25 sept kl 08.oo-13.00, max 15 båtar

Anmälan senast 25 september
Upptagning: Lördag 30 sept kl 08.oo-13.00, max 15 båtar
 

Anmälan senast 27 september
Upptagning: Lördag 07 okt kl 08.oo-13.00, max 15 båtar
Upptagning: Måndag 09 okt kl 08.oo-13.00, max 10 båtar

Anmälan senast 05 oktober
Upptagning: Lördag 14 okt kl 08.oo-13.00, max 10 båtar

Vänligen visa hänsyn ni som Torrsätter på annat sätt vid Rampen och försök undvika ovanstående tider!

Klicka på "Läs mer" knappen för mer info -->>

Har du som båtägare fått en tid för sjösättning så skall du finnas på plats minst 11⁄2 timme före och då kontakta lagbasen för Norppavagnen så att han vet att du är på plats. Du skall även finnas anträffbar på mobiltelefon under dagen.

  • Se till att uppställningsplatsen är välstädad så att olycksfall undvikes i sjösättningslaget och att ställningarna inte har rostat ihop där de behöver tas isär eller lossas.

Båtägaren skall se till att detta är klart dagen innan sjösättning så att lagbasen vid sin förbesiktning kan se att allt är ok, om så inte är fallet riskerar båtägaren att nekas sjösättning.

  • Det är lagbasen som bestämmer hur Norppavagnen skall ställas in exempelvis om vagga eller kuddar skall användas i fören.
  • För att ändra bokningsdag, mail: info@hsss.se
  • Inga önskemål om klockslag på den inbokade dagen kommer att beaktas. Det är endast så få omställningar som möjligt av Norppan som gäller för att få en så effektiv hantering som möjligt.
  • Det är lagbasen som bestämmer vid sjösättningen, båtägaren skall medverka aktivt men är underordnad lagbasen.

HSSS/kansliet