Nyheter

Arbetsdagar 2023

  • 24 apr 2023

Hej medlemmar! Nu finns det en plan för årets arbetsdagar. Läs mer här och anmäl er till info@hsss.se

Arbetsplikt
Under året ges tillfällen att avverka årets arbetsplikt för vår förening.
I den händelse att medlem inte har möjlighet att medverka så medför detta en kostnad om
kr 350:- som faktureras medlemmen. OBS! Ev. ytterligare arbetsdagar under året
meddelas senare.


Rutin
För att medverka vid en arbetsdag krävs förbokning. Detta för att säkerställa
arbetsuppgifter till samtliga.
Anmälan görs via mail till info@hsss.se för arbetsdagar med fullständigt namn och
medlemsnummer samt välj dag. Har du inte tillgång till dator så kan du lämna ett daterat
meddelande i brevlådan vid Hamnkontoret med namn, medlemsnummer och datum du
önskar delta. Principen ”först till kvarn ...” gäller.

Sjösättning 2023

  • 14 apr 2023

Snart är det dags att sjösätta igen!

Vi har nu fastställt vårens sjösättningsdagar och bokning av sjösättningsdag skall göras via mail: info@hsss.se

För aktuella dagar och tider, läs mer här!