Planerade arbetsdagar hösten 2023

  • 6 sep 2023

image: Planerade arbetsdagar hösten 2023

12 September Reffelmansvarvet kl 17.00-20.00

Max 20 pers. Städning/Krattning Röjning

30 September Käringön kl 10.00-14.00

Max 15 pers.
Vintring på ön

17 Oktober Småbåtshamnen

Stängning av Hamnen kl 16.00-19.00

Anmälan till info@hsss.se

Arbetsplikt
Under året ges tillfällen att avverka årets arbetsplikt för vår förening.
I den händelse att medlem inte har möjlighet att medverka så medför detta en kostnad om kr 350:- som faktureras medlemmen. OBS! Ev. ytterligare arbetsdagar under året meddelas senare.

Rutin
För att medverka vid en arbetsdag krävs förbokning. Detta för att säkerställa
arbetsuppgifter till samtliga.
Anmälan görs via mail till info@hsss.se för arbetsdagar med fullständigt namn och
medlemsnummer samt välj dag. Har du inte tillgång till dator så kan du lämna ett daterat
meddelande i brevlådan vid Hamnkontoret med namn, medlemsnummer och datum du
önskar delta. Principen ”först till kvarn ...” gäller.