Sjösättning Reffelmansvarvet kl. 17-20

  • tisdag 21 maj 2024
  • 17:00

Tisdag 21 maj kl 17:00-20:00, max 15 båtar, anmälan senast torsdag 11 maj